Vi erbjuder 3 nivåer av backup och restore för dina servrar och system hos Devinix, gemensamt för alla tjänsterna är att backuperna lagras i ett modernt säkerhetsklassat datacenter som är separerat från dina servrar.

ENKEL BACKUP

Servrar backupas enligt ett schema med överenskommen historik anpassade till dina krav, dessa backuper är snabba och enkla och återställer en server till befintligt skick vid det aktuella backup tillfället.

AVANCERAD BACKUP

Servrar backupas enligt ett schema med överenskommen historik anpassade till dina krav, dessa backuper är avancerade och är applikationsmedvetna, på så sätt får man med öppna transaktioner i databaser, e-postservrar, m.m. utan någon risk för dataförlust samt att backup integriteten garanteras. För transaktionsintensiva system tas backuper med fördel flera ggr per dag.

DISASTER RECOVERY

Du kan även lägga till Disaster Recovery som tjänst för avancerade backuper och på så sätt kunna återställa med mycket kort varsel, dessa är givetvis applikationsmedvetna och integriteten garanteras på data och server. I disaster recovery tjänsten gör vi även regelbundna tester för återställning för att säkerställa att allt fungerar som tänkt.

För kritiska system rekommenderar vi den s.k. 3-2-1 regeln som innebär att du ska ha 3 kopior av din data, på minst 2 olika typer av media och 1 av dessa ska finnas off-site.