Pizzalukt och vad är egentligen en servicedesk?

Calle Schulman besökte oss för att se om hans fördomar om IT-branschen är korrekta.