Förstärkning av VPN-tjänsten för stabilt och säkert distansarbete

Vi på Devinix arbetar just nu med att förstärka vårt utbud av distansarbetstjänster för att svara upp till en ökad efterfrågan. Som en del i detta arbete har vi nyligen uppdaterat och förstärkt vår etablerade VPN-tjänst. Tjänsten används sedan lång tid tillbaka av flera av våra kunder och av oss internt.

När arbetssätt i organisationer nu förändras snabbt, är det viktigt att lika snabbt ha stabila och säkra lösningar för detta på plats. Vi har erfarenheten och kapaciteten att hjälpa er med detta från vår svenska driftsplattform.

Om ni har frågor kring vår leverans eller behöver hjälp i er verksamhet, vänd dig till din närmaste kontakt på Devinix eller via telefon på 08-400 545 00.