Hög beredskap och effektivt distansarbete

Devinix står väl förberedda att hantera effekterna av Coronaviruset covid-19. Effektiva verktyg och processer möjliggör att vår personal kan interagera och samarbeta med varandra och våra kunder oavsett fysisk plats. Även om vi i dessa utmanade tider inte alltid träffas fysiskt på kontoret, är vår personal väl rustade för detta scenario.

Devinix har sedan start levererat IT-tjänster för att säkerställa affärskritisk IT-drift, dygnet runt – året runt till våra kunder. Tjänsterna levereras från våra säkra datacenter i Sverige eller från publika moln.

Vi hjälper våra kunder med att sätta upp och leverera tjänster för effektivt och IT-säkert distansarbete. Detta så att de oavbrutet kan vara verksamma oavsett var de befinner sig, samt att hela tiden kunna få professionell support från Devinix.

Vårt förebyggande och pågående arbete leder till att vi är väl rustade för högsta möjliga servicegrad och SLA-uppfyllnad för våra kunder.

Om ni har frågor kring vår leverans eller behöver hjälp i er verksamhet, vänd dig till din närmaste kontakt på Devinix eller via telefon på 08-400 545 00.