Hur bra koll har ni på informationssäkerheten?

Det är inte kontroversiellt att påstå att alla företag och organisationer har som yttersta målsättning att fullfölja sina åtaganden och leveranser. Brist på kontroll i informationsflödena och andra incidenter har dock tendenser att sätta käppar i hjulen för detta. Med ett bristande arbete för informationssäkerhet följer varumärkesskador och uteblivna intäkter som ett brev på posten. Det IT-stöd som finns hos företag och organisationer gör oftast precis vad de är konstruerade att göra. Ett ärendehanteringssystem tar emot ärenden, ett ekonomisystem handlägger fakturor och ett kundregister dokumenterar processen med kunder.

Var i ligger då akilleshälen i det här slutna systemet? Människor. Människor är inte ofelbara. Vi kan bli trötta, vi kan göra fel och missuppfatta. Det är min bestämda åsikt att människor och allt som hör till IT är två sidor av samma mynt som tillsammans bildar en helhet. Om man fokuserar blint på den ena sidan så händer det lätt att man tappar fokus och helt glömmer bort den andra, vitala, sidan.

Min expertis och tillika passion ligger det paraplybegrepp som är informationssäkerhet. Jag hjälper er helhjärtat att hitta rätt i säkerhetsdjungeln och säkerställa att ert företag och organisation är resilienta och redo. Med processoptimering, säkerhetskultur men framförallt med utbildning kommer vi väldigt långt! Om ni har behov av ett bättre informationssäkerhetsarbete med människan i fokus, kontakta mig gärna för ett förutsättningslöst möte så tar vi det därifrån!