Skala din kapacitet upp eller ned!

I DVXcloud kan du låta dina applikationer bestämma hur mycket kapacitet som krävs för stunden. En instans kan skalas upp eller ned, flera instanser kan skapas i ett eller flera datacenter och lastbalanserare kan sättas upp automatiskt. Det som krävs är att vi tillsammans bestämmer en s.k. trigger som ska ändra kapaciteten för er applikationen.

news-8-2

Det kan vara exempelvis antalet inloggade användare, om siffran stiger över värde x skapas automatiskt flera maskiner och lastbalansering sätts upp. När användningen sedan går ned tas den extra kapaciteten bort. Detta gör att du alltid betalar för den kapacitet som verkligen krävs!

I DVXcloud har ni alltid rätt kapacitet med hjälp av vår automatiska skalning.