Teknik och infrastruktur på Devinix – något vi tar på största allvar!

För oss på Devinix är det självklart att alltid ligga i framkant ifråga om teknik och informationsteknologi. Vi använder oss enbart av kända aktörer inom teknikområdet, exempelvis Dell, HP, Cisco, Microsoft och Vmware. Vi har byggt en stabil och hållbar infrastruktur så att vi kan ha goda tillväxtmöjligheter i framtiden.

För oss är det viktigt att våra kunder känner sig trygga i vår miljö och trygga med oss som partner. Därför ser vi ofta över våra hallar så att vi kan hålla högsta möjliga tillgänglighet.

news-5-2

Våra serverhallar garanterar trygghet

Devinix har två datahallar som är Tier4 klassade och uppfyller tuffa krav på Business Continuity Management (BCM), ISO 22301, krav på skalskydd och är certifierade enligt ISO 27001. Det innebär att våra hallar har så kallad redundans och är sammankopplade över höghastighetsfiber med full diversitet. Skulle det mot all förmodan ske ett avbrott kan den ena datahallen flytta över tjänsterna till den andra utan att användare märker av detta. Hallarna är försedda med det senaste inom brandskydd, flertal generatorer och UPSer vilka ser till att allt hålls igång även om ordinarie strömtillförsel skulle få problem.

Säkerhet in i minsta detalj

Säkerhet kring datainformation är oerhört viktigt idag. Ofta är det affärskritiska data som lagras, varför vi ser till att enbart anställd personal har tillgång till våra hallar. Passagesystemet loggar dessutom varje in- och utpassering. Datahallarna är vaktbemmanade dygnet runt, året om.

Vill ni veta mer om de IT-tjänster vi erbjuder?