Stabil IT-drift för offentlig sektor

Devinix hjälper offentlig sektor med stabila och driftsäkra verksamhetsmiljöer som lätt kan förändras efter verksamhetens behov. Vi skapar och underhåller miljön i era egna datacenter, i vår molntjänst eller i annan önskad leverantörs molntjänst, enligt era önskemål. Ni har tillgång en dedikerad support som snabbt ger stöd, oavsett nivå på ärende. Tillgänglighet bestäms tillsammans i ett SLA.

Vi har mångårig erfarenhet av att hantera drift och säkerhet i olika typer av verksamheter inom både offentlig och privat sektor. Devinix tar ofta rollen som samtalspartner inför IT-upphandlingar och bidrar med vår kunskap och erfarenhet för att nå effektivisering, tids- och kostnadsbesparingar.

Devinix är certifierade enligt informationssäkerhetsstandarden ISO27001, standarden för kvalitetsledning ISO9001, samt standarden för miljöledning ISO14001.