Stabil IT-drift för offentlig sektor

Devinix Solutions hjälper offentlig sektor med stabila och driftsäkra verksamhetsmiljöer som lätt kan förändras efter verksamhetens behov. Vi skapar och underhåller miljön i era egna datacenter, i vår molntjänst eller i annan önskad leverantörs molntjänst, enligt era önskemål. Ni har tillgång en dedikerad support som snabbt ger stöd, oavsett nivå på ärende. Tillgänglighet bestäms tillsammans i ett SLA.

Vi har mångårig erfarenhet av att hantera drift och säkerhet i olika typer av verksamheter inom både offentlig och privat sektor. Devinix tar ofta rollen som samtalspartner inför IT-upphandlingar och bidrar med vår kunskap och erfarenhet för att nå effektivisering, tids- och kostnadsbesparingar.

Devinix Solutions är certifierade enligt informationssäkerhetsstandarden ISO27001 och arbetar med kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem enligt ISO9001 respektive ISO14001.

Kontakta mig gärna så berättar jag mer!

Mats Kyllenius
Försäljning offentlig sektor
Tel: 073-338 12 34
E-post: mats.kyllenius@devinix.se