Om Devinix

IT är vårt DNA

Devinix historia sträcker sig tillbaka till 2008. Våra rötter inom IP-nätverkstjänster, datacenter och co-location har med åren utvecklats till att i huvudsak erbjuda hybrida molnlösningar, affärskritisk IT-drift, outsourcing samt diverse managerade tjänster. Kort och gott – vi kan IT.

Genom utvecklandet av vår egen driftsplattform och redundanta fibernätverk, som sträcker sig över tre datacenter i Stockholmsområdet, kan vi garantera en IT-miljö för våra kunder som få andra aktörer kan matcha. Kom förbi vårt kontor i Kista och diskutera IT med oss! Våra datacenter återfinns i sin tur i Kista, Sköndal och Västberga.

Devinix är certifierade enligt standarden ISO 27001, ledningssystem för informationssäkerhet.

Certifieringsmärke_ISOIEC27001

Vad gör Devinix?

Egentligen det mesta som berör modern IT-drift. Till oss vänder sig organisationer från alla typer av branscher som efterfrågar hjälp med att underhålla och utveckla sina IT-plattformar. Många gånger levererar vi kundanpassade hybridlösningar som ser till att verksamhetens olika molntjänster och annan infrastruktur samspelar på ett korrekt sätt. Vi säkerställer att ert IT-system alltid fungerar som det ska.

Vision och värderingar

Miljö, Människor, Integritet och Innovation – fyra värdeord som genomsyrar allt vi gör och står för.

Vi vill hjälpa våra kunder att skapa framtidens IT-plattformar och tjänster. Plattformar som ligger i framkant när det gäller skalbarhet och kostnadseffektivitet.

Klimatsmart IT i varje byte

Miljö och hållbarhet

Devinix Solutions arbetar sedan en lång tid tillbaka efter intentionerna i den internationella miljöstandarden ISO 14001, som föreskriver hur företag på bästa sätt ska bedriva sin verksamhet med miljön i åtanke. Under året har vi arbetat aktivt med certifieringsprocessen och kommer under Q4 2019 stolt kunna visa upp vårt certifierade miljöledningssystem för allmän beskådan. Vi har faktiskt också valt att ta vårt miljöengagemang till nästa nivå genom att låta miljö vara ett av våra fyra värdeord (där människor, integritet och innovation är de övriga tre).

På Devinix arbetar vi aktivt för att miljötänket ska finnas med i hela värdekedjan för leveransen av våra tjänster. Våra datahallar har ISO 14001-certifierade miljöledningssystem, företaget som städar våra lokaler köper endast in miljömärkta kemikalier och när vi köper hårdvara väljer vi de produkterna som minimerar vårt koldioxidavtryck på jorden.

Att ligga i framkant med miljöarbetet är ett krav vi ställer på oss själva. På så sätt kan vi tillsammans med våra kunder känna oss trygga med att våra tjänster medför en minimal miljöpåverkan.