Outsourcing av all IT eller delar av den? 

Det finns många anledningar till att ta hjälp av en partner. Ni kanske växer fort? Svårt att rekrytera eller behålla rätt IT kompetens inom företaget? Ni vill kanske rentav vill fokusera ännu mer på kärnverksamheten, men inte tappa fart inom IT-utvecklingen. Oavsett anledning, har vi alltid fokus på att stötta er verksamhet. Vårt mål är att skapa ett ändamålsenligt stöd.

IT-stöd och tillgänglighet blir allt en viktigare inom alla verksamheter, samtidigt utvecklas tekniken i en rasande takt. Många nya begrepp, så som molnteknik, digital transformation, internet of everything & digital arbetsplats har introducerats bara de sista åren, med en mängd nya möjligheter.  För många företag innebär det nyinvesteringar i hårdvara, nätverk, fjärråtkomst, nya applikationer, rekrytering av nya kompetenser & utbildningsinsatser. Vid sidan av all teknik måste användarstödet fungera väl. Utmaningarna blir många, tidspressen stor och budgetering vid sidan av personalfrågan svår.

Fördelarna med att ta in oss partner är att vi förstår vikten av ett smidigt övertagande oavsett omfattning. Vår operativa ledning, driftavdelning & IT-support som sköter alla uppdrag på ett proffesionellt sätt, med mätbara kvalitetsmål. Vi kan ta över en befintlig infrastruktur, delar av den eller bygga helt nytt. Vi erbjuder supporttekniker på plats eller som är tillgängliga via telefon, e-post och chat. Vi har lång erfarenhet av förvaltning, utveckling och förändringsledning. Vår personal har både djup och bred erfarenhet av aktuell teknik som stöttar, förenklar och möjliggör utveckling av er verksamhet.

+ Enkelt att budgetera
+ En partner för all IT
+ Flexibla och enkla avtal
+ Skräddarsytt efter era behov
+ Tillgång till fler kompetenser vid behov

Kontakta oss eller lämna era uppgifter så kontaktar vi er inom 24 timmar!

Vanliga åtaganden:
– Helpdesk / Support / Servicedesk
– IT drift (server, databaser, uppdateringar m.m.)
– Applikationsdrift
– Webbdrift
– LAN/WAN (nätverk)
– Brandväggar / IT-säkerhet
– Office 365
– Desktop (PC/MAC) hårdvara
– drift av konferenssystem och hårdvara
– Projektledning
– Licenshantering
– Systemövervakning
– IT-jour

Vid sidan av ovan kan vi hjälpa er med följande
– Licensoptimeringar
– Processförbättringar
– IT Policyfrågor
– IT säkerhetsfrågor och lösningar
– IT arkitektur
– Stöd i avtalsfrågor rörande IT och upphandlingar

Skicka mail till oss