Tjänsten övervakning kritiska system, är precis vad den heter. Affärskritiska IT-system och flöden övervakas dynget runt och vi handhar beredskap och åtgärdsprogram under och/eller efter kontorstid.

Genom att överlåta övervakningen av viktiga IT-system till Devinix, får ni en effektiv och trygg bevakning och beredskap dygnet runt. Sammantaget innebär det minskad administration, jour och vi sammanställer information och rapporterar vid incidenter.

Vår övervakningsgrupp prioriterar och agerar enligt överenskommen struktur och vi kan också koordinera eskalering till enligt kontaktplan.

Flexibel struktur

Devinix administrerar, bevakar och åtgärdar driftavbrott 24/7/365. Vi anpassar övervakningen av systemen efter era behov.

Vi kan också agera ”första kontaktpunkt”, vilket t.ex. innebär att leverantörer, kunder eller samarbetspartners kontaktar oss, ifall tjänsterna behöver ses över – vi kan då agera enligt överenskommelse. Vår personal talar givetvis engelska och svenska och är lokaliserade i Stockholm.

Vanliga övervakningsområden

+ webbtjänster

+ tillgänglighet

+ databaser

+ nätverk (LAN / WAN)

+ prestanda

+ lagring (diskytor)

+ loggar

+ applikationer (system, tjänster, 3dje part m.m.)

+ hårdvara (servrar, switchar, storage)

Fördelar

+ undvik flaskhalsar

+ hantera driftavbrott eller avvikelser direkt

+ få prestanda & incidentrapporter

+ frigör tid i er organisation

+ relevant kompetens 24/7/365

……………………

Devinix arbetar enligt ITIL v3 ramverket och har processer som är överskådliga och dokumenterade.  Våra datacenters är ISO 27001 certifierade och vår drift jobbar efter ISO processer för att säkerställa att er information och era system hanteras på ett säkert sätt. Vi arbetar med vår egen certifiering som planeras vara klar efter sommaren 2017.

server devinix