Bakgrund

Europeiska Unionen (EU) har i april 2016 beslutat om att införa ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter. Det nya regelverket ska tillämpas av samtliga medlemsstater i maj 2018. Det nya regelverket kommer att påverka alla företag som behandlar personuppgifter.

I januari 2017 lämnade EU-kommissionen ytterligare förslag till en ny förordning om ”integritet och elektronisk kommunikation”, som ska gälla för alla tele- och internetoperatörer och föreslås ersätta det nuvarande direktivet 2002/58/EU, vilket har genomförts i Sverige genom bestämmelser i post- och telelagen. EU-kommissionen har samtidigt lämnat förslag till en ny förordning som reglerar EU-institutionernas behandling av personuppgifter.

GDPR hos oss

I och med det GDPR (General Data Protection Regulation) regelverket kommer det att uppstå praktiska konsekvenser för många företag och organisationer kommer behöva förändra sina system och arbetssätt. Konsekvenserna berör både kunder och underleverantörer av IT-tjänster i hela EU. Hos oss på Devinix har vi alltid arbetat aktivt för att uppfylla krav och standarder, t.ex. ISO27001, för våra molntjänster och outsourcingleveranser.

I början av 2017 startade vi ett projekt för att uppfylla GDPR-regelverket med målsättning om att bli klara till slutet av 2017. Vi är i full färd med att anpassa oss organisatoriskt, med nya roller som Data Protection Officer, DPO (Dataskyddsombud) och införa nya system och arbetssätt för att administrera och underhålla de nya kraven.

Vill ni veta mer om vårt arbete, kontakt oss!