Application Management

Fokusera på din kärnverksamhet

Vi hjälper dig som saknar egna resurser att säkerställa effektivt underhåll och vidareutveckling av era system.

Tjänsten Application Management hanterar all livcykelhantering av dina system från ett nytt behov i din verksamhet fram till en framtida avveckling, och alla förändringar däremellan. Förvaltningsarbetet utförs lyhört i nära samarbete med din egen verksamhet och IT-Avdelning. Om ni lägger ansvaret för den praktiska förvaltningen av era verksamhetskritiska system hos Devinix får ni tillgång till all den samlade kunskap vi besitter och ni kan ägna er åt er kärnverksamhet.

Tillsammans bygger vi nära samarbete med er för att managera och anpassa era applikationer för att minimera era kostnader och maximera kvalitet och flexibilitet.

Vi utövar proaktivt underhåll, övervakning och säkerställer daglig drift av er applikationsplattform och de integreringar som är driftsatta. Vi ser också fortlöpande över och föreslår också möjligheter till förbättringar som kan öka plattformens kvalitet och underlätta det dagliga arbetet för er verksamhet.