DevOps Automation

Accelerera tid till marknad och tillväxt

DevOps är först och främst en kulturell förändring som gör det möjligt för utvecklare och operations att arbeta bättre och närmare varandra. Syftet med våra DevOps-tjänster är att spara våra kunders tid, pengar och ansträngningar och hjälpa dem att innovera, förvandla och växa.

DevOps-tjänster vi erbjuder:

Våra Devops-tjänster kan användas till allt från digitala kundcentrerade applikationer, för att utforma komplexa företagslösningar och interna system.

Strategi

 • Utvärdera nuvarande system, processer och smärtpunkter
 • Skapa en DevOps roadmap
 • Rekommendera bästa lämpliga verktyg och processer för att automatisera installationscykler över leveransinfrastrukturen

Genomförande

 • Utveckla och implementera de valda systemen, verktygen och dashboards för att matcha era affärs-, IT- och operativa behov
 • Skapa samarbetsramar och processer – vi automatiserar där det är möjligt med fokus på säkerhet, spårbarhet, skalbarhet och prestanda

Automatisering

 • Hjälpa er att automatisera leveranscyklerna för snabb implementering och rollbacks, vilket garanterar testbarhet och reproducerbarhet och ökad produktivitet
 • Hjälpa er att välja och implementera DevOps-verktyg och processer som passar bäst

Förvaltning

 • När ert DevOps-genomförande är klart kan våra experter bli en förlängning av ert team, hjälpa er att hantera era automatiska verksamhet, förbättra leverans, produktivitet och säkerhet
 • Vi optimerar er infrastruktur, automatiserar skalan samtidigt som infrastrukturen blir så responsiv som möjligt

Vad kan vårt DevOps-Team göra för er?

 • Hjälpa er att leverera applikationer snabbare, billigare, säkrare och mer effektivt
 • Gör det möjligt för er att snabbt och innovativt testa nya idéer och växa genom lärande och optimering
 • Förenkla och automatisera arbetet när och där det är möjligt
 • Förbättra medarbetarnas engagemang och arbetstillfredsställelse – genom att göra det möjligt för dem att samarbeta mer i projekt, lära sig nya färdigheter och ha på sig “mer än bara en hatt”, vilket gör dem mer värdefulla
 • Gör er mer mottaglig för marknadsutveckling och möjligheter
 • Stöda er att bli mer presterande och agila, genom att integrera utveckling och verksamhet
 • Öka effektiviteten – vi använder automatiserade verktyg och standardiserade produktionsplattformar för att göra implementationerna mer förutsägbara och befria er IT-personal från repetitiva uppgifter
 • Minska nertid och brister, samtidigt som återhämtningstiden påskyndas vid fel

Erfarenhet med Docker, Kubernetes, OpenShift & Terraform
Vi använder oberoende molnplattformar för att distribuera och uppdatera på ett helt automatiserat sätt:

 • Bygga plattformen
 • Stackutplacering
 • Stackkonfiguration
 • Initial applikationsutbyggnad
 • Rullande applikationsuppdateringar
 • Upp- och ner skalning av Stack och Kluster