Informationssäkerhet som tjänst

Är man inte förberedd, är man oförberedd

Oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig sektor är information en av era allra viktigaste tillgångar.
Om era informationstillgångar hamnar i orätta händer, manipuleras eller försvinner kan det få mycket allvarliga konsekvenser och skada ert varumärke och förtroende. Arbetar man inte aktivt för att upprätthålla och förbättra informationssäkerheten utsätter man sig för många onödiga risker, varav många går att förebygga. På Devinix arbetar vi inte bara med de klassiska verktygen i verktygslådan med informationssäkerhet, utan vi håller också jämna steg med utvecklingen och strävar mot att alltid ligga steget före hoten.

Din organisation är i trygga händer

Oavsett storlek och omfattning av era behov så ger vi er skräddarsydd hjälp med informationssäkerhet, för vi vet att alla företag har unika förutsättningar. Vi kan hjälpa dig med bland annat:

 • Kartläggning och överblick av er organisations informationssäkerhet
 • Utbildningar, föreläsningar och workshops
 • Utveckling av policy
 • Processeffektivisering
 • Arbete med säkerhetskultur
 • Konsulttjänster

Kompetenser

Vår kunskap om informationssäkerhet är gedigen, med kompetenser inom bland annat:

 • Informationssäkerhet
 • Kontinuitetshantering
 • GDPR
 • Säkerhetskultur
 • Fysisk säkerhet