Konsulttjänster från Devinix

Löpande tjänster eller särskilda punktinsatser – Devinix erbjuder en lång rad konsulttjänster inom IT som underhåller och förbättrar ditt företags digitala plattformar.

Vi hjälper företag att hantera de utmaningar de ställs inför i form av planering, leverans och drift av IT i en krävande affärsmiljö där förändring och flexibilitet är nödvändig.

Känns GDPR-lagstiftningen förvirrande? Behöver ni hjälp med en större migrering i samband med att ni byter IT-miljö? Har ni inte tillräckligt med kompetens inhouse för att driva i mål ett brådskande IT-projekt? Dags att se över den nuvarande nätverkslösningen? Ta då hjälp av någon av våra erfarna medarbetare för löpande tjänster eller särskilda punktinsatser. 

Devinix förmedlar konsulttjänster inom följande IT-områden:

Oavsett vilka konsulttjänster inom IT ni behöver så ska vi göra skillnad. Från planering, leverans, drift och underhåll – alla våra åtgärder ska skapa ett reellt värde för verksamheten.