IT-Arkitekt och Arkitektur

Är du projektledare eller kanske en beställare av en större förflyttning? Har du till tillgång till en arkitekt att diskutera projektet med?
Vi rekommenderar varmt att alla förändringar som påverkar flertal medarbetare eller kunder förtjänar att ha en arkitekt ombord. Vi som bolag är helt oberoende av tillverkare av hårdvara eller mjukvara. Våra arkitekter arbetar dagligen i flertalet skarpa projekt och är tillgängliga från enstaka timmar per projekt till heltid. Vi arbetar med samtliga faser i projekten, de vill säga analys, design, planering till implementering inom områdena nätverk, lagring, server, applikation och utveckling.

Kärt barn har många namn, här är några nyckelord

  • Enterprise Architect
  • Solutions Architect
  • System Architect
  • Cloud Architect
  • Storage Architect
  • Network Architect
  • Server Architect
  • Applikationsarkitekt
  • Utvecklingsarkitekt