Migrering och flytt av system

Att gå från en lösning till en annan kan innebära att man måste ta hand om det som redan finns. Det kan innebära att man måste flytta från den plattform som systemet vilar på till en helt ny. Momentet kallas normalt för migrering. Det är ofta en ganska komplex arbetsuppgift och kräver både planering och erfarenheter som är svårt att få i en helt vanlig organisation.

Vi flyttar hundratals system och tjänster per år, med vitt olika utgångspunkter och beroenden. Det kan handla om gamla banksystem till logistik till avancerade planeringsverktyg till ekonomi och administrativa system. Systemen brukar sällan få ligga nere mer än absolut nödvändigt och ibland får de inte stängas ned överhuvudtaget. Förarbetet och inventeringen är ofta en väldigt tung arbetsuppgift att koordinera och sammanställa för beställare och involvera och engagera avdelningar kan vara nog utmanande. Vi har för vana att både entusiasmera och engagera nödvändiga kompetenser i organisationer och har lång erfarenhet av förankring av tunga och viktiga systemändringar.

Vi kan hjälpa till i migreringens olika faser och vara behjälplig med allt från inventering, planering, strategi, verktygsval, efterkontroller och prioritering av systemen till fullt ansvar för genomförande. Hör av dig så lyssnar vi på era utmaningar och berättar hur vi kan bistå er med ert projekt.