Nätverkstjänster

Nätverkskommunikation är navet i verksamheten. Ibland kan en standardlösning räcka, men Devinix förmedlar även skräddarsydda kommunikations- och nätverkslösningar som noga följer företagets unika behov. Behöver ni en säker internetanslutning med hög redundans eller diversitet?

Via vårt egna backbone nät (AS8769) erbjuder vi så kallad Internet Access. Denna smidiga lösning kompletteras i regel även med en redundant brandväggslösning som är baserad på Juniper SRX beprövade brandväggar.

Att på ett säkert, snabbt och enkelt sätt kunna skicka känslig information från plats A till B är idag en nödvändighet inom många verksamheter. Vi kallar en sådan förbindelse för Point-2-Point. Anslutningen kan upprättas på flera sätt, bland annat via VXLAN eller WDM.
Är avståndet längre och nätverket mer komplext? Har ni exempelvis kontor i olika städer? eVPN är en lösning som gör det globala lokalt genom att koppla samman flera geografiskt åtskilda platser på ett stort lokalt nätverk. Förbindelserna är självfallet krypterade, ej internetbaserade och sker helt och hållet på Layer2-nivå.

Osäker på vad ni behöver? Kontakta oss så reder vi ut det åt er!

Skräddarsydda nätverkslösningar

  • Internet Access
  • Point-2-Point
  • VPN (2-factor)
  • Brandvägg som tjänst
  • WiFi som tjänst
  • Managerad LAN