Managed Kubernetes

Med vår fullt managerade Kubernetes-lösning finns det ingen anledning att oroa sig för tekniska avbrott eller att behöva bygga ett in-house ops team. Våra experter övervakar er miljö. Vi arbetar som en förlängning av er IT-avdelning, så att ni kan koncentrera er helt och hållet på er kärnverksamhet.

Devinix stöder företag under hela övergången till en Kubernetes-baserad infrastruktur – från konsultationsfasen, genom den första byggnaden, till produktionsberedskapen och det löpande underhållet.

Kubernetes Infrastruktur

Kubernetes containers är den perfekta grunden för en effektiv development pipeline och en skalbar högpresterande infrastruktur. Som Kubernetes servicepartner hjälper vi företag och IT-team att lyckas med containerteknik och Kubernetes. Våra skräddarsydda lösningar baseras på Kubernetes och kan skapas på ert val av infrastruktur: bare metal, en privat eller publik molnmiljö som Amazon AWS eller Google Cloud. Vårt team får er att komma igång, hjälpa er att undvika problem och fallgropar och bygger en lösning som är helt anpassad efter era behov.

Microservices Arkitektur

Dagens affärsmiljö är otroligt konkurrenskraftig. Inget företag – oavsett storlek eller vilken bransch den är i – är säker från störningar. För att mildra denna risk är det viktigt att överväga Microservices best practices för att snabbt byta, enkelt uppfinna och möta konkurrens varhelst den uppstår. Organisationer som framgångsrikt har lagt grunden för kontinuerlig innovation har implementerat microservices arkitekturer för att snabbt reagera på de höga kraven från verksamheten. Microservice-arkitekturen möjliggör kontinuerlig leverans av stora, komplexa applikationer.

Microservices är en arkitektonisk stil som strukturerar en applikation som en samling av tjänster som är:

 • Mycket hållbara och testbara
 • Löst kopplade
 • Implementerbara
 • Organiserad kring affärsmöjligheter

Vår managerade Kubernetes lösning inkluderar:

 • Omfattande 24/7 övervakning med Prometheus, Grafana, osv.
 • Loggning med Graylog
 • Proaktiv felsökning och incidenthantering
 • Förvaltning av alla komponenter i Kubernetes-klustret
 • Development pipeline, med till exempel Jenkins att skapa, bygga och testa Docker-images
 • Tips och råd angående övervakning och att säkra era egna applikationer

Vi erbjuder även följande tillvalstjänster:

 • Tillgång till 24/7 beredskap
 • Administrerade tjänster ovanpå Kubernetes-klustret, så som databaser eller applikationer