Allt blir enklare i molnet

Vid sidan av vår egen molnlösning så erbjuder vi en rad andra etablerade molntjänster. Vår Public-lösning innebär att verksamhetens molntjänst är baserad kring strukturen i Amazon AWS, Google Cloud eller Microsoft Azure. Oavsett vilket moln ni föredrar så hjälper vi er att anpassa det utifrån verksamhetens förutsättningar. Ibland krävs det en kombination av molnplattformar för att uppnå den funktionalitet som man önskar.

En Hybrid-lösning kan bestå av både privata och publika molnlösningar där vi exempelvis förenar Azure med kundens egen miljö. CloudOps är kort för Cloud Operations och innebär precis som namnet antyder att vi löpande sköter driften och managerar kundens molnmiljö oavsett plattform.

Molnstrategi

Devinix har bred erfarenhet runt molnteknologi och cloudbaserad design som vi nyttjar i strategiprojekt hos våra kunder. En verksamhet som idag har en strategi baserad på enbart intern IT-driftsmiljö och egen driftskompetens rekommenderas att utöka sin strategi och börja titta på IT-moln.

Väg in den befintliga investeringen i ditt lokala datacenter och tänk över kostnaderna för en flytt till molnet för att avgöra om det är rätt för organisationen. För många mindre och yngre företag är migreringen till molnet ofta en rak resa.

Molnmigrering

Genom en migrering av hela eller delar av en uppsättning befintliga system till ett publikt IT-moln uppnår man många fördelar:

  • Mer flexibilitet – din organisation kan anpassa molnmiljön för att möta specifika affärsbehov
  • Lägre kostnader – skalbar kapacitet för era behov idag, med andra ord betalar ni inte för något ni inte använder
  • Förbättrad säkerhet – vi managerar och övervakar era servrar, databaser och applikationer