Multi-cloud

Vad är multi-cloud?

Multi-Cloud är en strategi där en organisation använder två eller flera cloud computing-plattformar för att utföra olika uppgifter. Organisationer som inte vill vara beroende av en enda molnleverantör kan välja att använda resurser från flera leverantörer för att få de bästa fördelarna med varje unik tjänst.

Varför implementerar organisationer multi-cloud?

En multi-cloud strategi ger flera olika valmöjligheter till en organisation. Med fler alternativ kommer möjligheten att investera i digital transformation utan att bli låst till en enda tjänst och leverantör. Organisationer väljer multi-cloud av flera olika skäl. Vissa företag vill undvika beroendet av en enda molnleverantör, vilket minskar den ekonomiska risken.  Andra organisationer väljer multi-cloud för att minska risken för hårdvarufel. Ett hårdvarufel i ett datacenter kan skicka hela företaget offline, multi-cloud minskar med andra ord risken för kritiska driftstopp.