Service OpsCenter

– övervakning av kritiska system

Devinix övervakar affärskritiska IT-system och flöden dygnet runt och agerar enligt åtgärdsprogram under och/eller efter kontorstid. Genom att överlåta övervakningen av viktiga IT-system till Devinix, har ni en försäkran om att Era viktiga system alltid tas om hand av kompetenta tekniker och att ni får en effektiv och trygg bevakning och beredskap dygnet runt. Vår övervakningsgrupp prioriterar och agerar enligt överenskommen struktur och vi kan också koordinera eskalering till enligt kontaktplan och även till tredjepartsleverantörer om så krävs.

Flexibel struktur

Devinix administrerar, bevakar och åtgärdar driftavbrott 24/7/365. Vi anpassar övervakningen av systemen efter era behov. Vi kan också agera “första kontaktpunkt”, vilket t.ex. innebär att leverantörer, kunder eller samarbetspartners kontaktar oss, ifall tjänsterna behöver ses över – vi kan då agera enligt överenskommelse. Vår personal talar givetvis engelska och svenska och är lokaliserade i Stockholm.

Devinix arbetar enligt ITIL v3 ramverket och har processer som är överskådliga och dokumenterade. Vi innehar ISO27001 certifikat som borgar för säker informationshantering.

Vanliga övervakningsområden

 • Webbtjänster
 • Tillgänglighet
 • Databaser
 • Nätverk (LAN/WAN)
 • Prestanda
 • Lagring (diskytor)
 • Loggar
 • Applikationer (system, tjänster, 3dje part m.m.)
 • Hårdvara

Fördelar

 • Kompetensgaranti för relevanta områden 24/7
 • Undvik flaskhalsar
 • Hantera driftavbrott eller avvikelser direkt
 • Snabbare återställning från ev. driftavbrott
 • Få prestanda & incidentrapporter
 • Frigör tid i er organisation
 • Egen personal kan fokusera på normal arbetstid