Service OpsCenter

– övervakning av kritiska system

Devinix övervakar affärskritiska IT-system och flöden dygnet runt och agerar enligt överenskommen åtgärdsplan 24/7/365. Genom att överlåta övervakningen av affärskritiska IT-system till Devinix, så har ni en försäkran om att Era affärskritiska IT-system alltid tas hand om. Vår personal består av kompetenta tekniker som prioriterar och agerar enligt överenskommen struktur. Vi kan även agera koordinatör för eskalering enligt kontaktplan och även till tredjepartsleverantörer om så krävs.

Flexibel struktur

Devinix administrerar, bevakar och åtgärdar driftavbrott 24/7/365. Vi kan anpassa övervakningen av IT-systemen efter era behov enligt bästa praxis. Vi kan också agera “första kontaktpunkt”, vilket t.ex. innebär att leverantörer, kunder eller samarbetspartners kontaktar oss, ifall tjänsterna behöver ses över – vi agerar då enligt överenskommelse. Vår personal talar givetvis engelska och svenska och är lokaliserade i Stockholm.

Devinix arbetar enligt ITIL v3 ramverket och har processer som är överskådliga och dokumenterade. Vi innehar ISO27001 certifikat som borgar för säker informationshantering.

Vanliga övervakningsområden

 • Webbtjänster
 • Tillgänglighet
 • Databaser
 • Nätverk (LAN/WAN)
 • Prestanda
 • Lagring (diskytor)
 • Loggar
 • Applikationer (system, tjänster, 3dje part m.m.)
 • Hårdvara

Fördelar

 • Kompetensgaranti för relevanta områden 24/7
 • Undvik flaskhalsar
 • Hantera driftavbrott eller avvikelser direkt
 • Snabbare återställning från ev. driftavbrott
 • Få prestanda & incidentrapporter
 • Frigör tid i er organisation
 • Egen personal kan fokusera på normal arbetstid