Virtuellt privat nätverk (VPN) - säkert distansarbete

VPN är en teknik som används för att skapa en säker krypterad förbindelse mellan två punkter i datornätverk. En vanlig användning av tekniken är att på distans, över Internet, koppla ihop en användares dator (fjärranvändaren) med interna tjänster där filer och system finns tillgängliga.

Användare kan med VPN säkert få tillgång till dokument, data och funktionalitet som tillhör organisationen, även när denna befinner sig utanför sin kontorsarbetsplats.

Stabil VPN från Devinix

Devinix tillhandahåller VPN som tjänst där vi tillsammans med er bestämmer till vilka interna tjänster som användare ska kunna ansluta till med VPN. Vi skapar denna anslutnings-möjlighet samt levererar ett installationspaket till användare som innehåller instruktioner och inloggningsuppgifter för hur VPN-programvaran installeras på deras datorer.

I de fall där det önskas, hanterar vi hela installationsproceduren på användarens dator från distans eller på plats.

Hög säkerhet – tvåfaktorsautentisering och tunnling av all trafik

Vi använder tvåfaktorsautentisering där användaren för säkrare inloggning bekräftar inloggningen via multi-faktor-autentisering (MFA), exempelvis mobilapp eller USB-säkerhetsnyckel. Ni väljer själva MFA-lösning och vi bistår självklart med råd.

Om ni önskar full kontroll över användares internettrafik när de arbetar från distans, finns även möjligheten att tunnla all trafik. Tunnlingstekniken (tunneling) innebär att en virtuell tunnel skapas mellan fjärranvändaren och ert nätverk. Trafiken i tunneln är skyddad från insyn med hjälp av datakryptering.